Meni

Gledališka cenzura in uprizoritve Dramatičnega društva v Ljubljani (1873–1914)

Digitalni repozitorij

Katja Mihurko PonižInštitut za novejšo zgodovino
Ljubljana
2023

Digitalni repozitorij je nastal v okviru raziskovalnega projekta ARRS Slovenski literati in cesarska cenzura v dolgem 19. stoletju (J6-2583) (2020-2023) https://imprimatur.zrc-sazu.si/. V njem so zbrani dokumenti o cenzuri gledaliških besedil, ki jih je Dramatično društvo nameravalo uprizoriti in je za to moralo zaprositi Deželno predsedstvo Kranjske. Repozitorij vsebuje popis teh cenzurnih dokumentov, ki so se ohranili v fondu Deželnega predsedstva za Kranjsko v Arhivu Republike Slovenije, faksimile dokumentov, kjer je cenzor zahteval določene posege v besedilo (predvsem izpuste besed in replik) ter še nekaj dokumentov, ki so povezani s cenzuriranjem gledaliških besedil.