Pojasnilo

Namen nove spletne po-izdaje zbirke Monumenta artis musicae Sloveniae je dvojen: že obstoječe izdaje objavljamo v prostem dostopu in hkrati pripravljamo platformo za nove povsem digitalne notne izdaje v tej zbirki.

Najprej bodo za uporabo muzikologov in/oz. izvajalcev objavljeni obstoječi sadovi skoraj štiridesetih let raziskav nacionalne glasbene dediščine, ki so potekale pod okriljem Muzikološkega inštituta. Najstarejše izdaje segajo nazaj v zgodnja osemdeseta leta prejšnjega stoletja in zato je pri teh potrebno opozoriti na dejstvo, da so v nekaterih primerih nove raziskave ter stalno naraščajoča količina podatkov o virih po vsem svetu (tudi vedno več digitaliziranih izvirnikov itd.) že bistveno spremenile naše vedenje o v zbirki objavljenih avtorjih, njihovih delih, izvajalski praksi, ipd., tako da so danes, v 2020ih, nova pojasnila ter dopolnila oziroma popravki nujno potrebni. Zato sta po-izdaji (v obliki skenirane prvotne izdaje) dodana Novi uvod in Corrigenda, ki morebitnega uporabnika vsaj opozorita na nove raziskave in vire, ki so sedaj na voljo.

Drugi namen zbirke e-MAMS pa je ureditev platforme, ki jo nameravamo razviti za nove povsem digitalne izdaje naše glasbene dediščine. Ti bodo predvidoma sledili dosedanji zasnovi, s tem da bo glasbeni del izkoriščal nove hitro razvijajoče se tehnološke možnosti vizualnega prikaza.

Metoda Kokole
(Glavna in odgovorna urednica)