Corrigenda (2020)

  • Vse tri skladbe sodijo v zvrst godalnih triov.
  • Part za “Cembalo” je bil uredniško dodan leta 1983 in ga je treba pri izvedbi opustiti.

Revizijsko poročilo

Nadaljnji viri za skladbe, ki jih je objavil Pokorn so navedeni spodaj in za vse so dodane nove kataložne številke.

I. Simfonia ex G, tj. Trio v G duru [T.G.2]

A-Wgm, XIII 1325 (olim: XIII 1325/gg). To je edini ohranjeni vir te skladbe. Sicer pa je bilo to delo zabeleženo tudi v inventarju muzikalij benediktinskega samostana v Rajhradu, kjer ga najdemo zavedenega pod imenom Ivanschiz (v razdelku Parthiae a Quadro et A Tre na strani 186).34

II. Simfonia ex A, t.j.Trio v A duru [T.A.1]

A-Wgm, XIII 8550 (olim: XIII 8550/gg). Skladba je ohranjena tudi v D-ZL, brez signature, kjer je napačno pripisana Franzu Asplmayrju. Primerjava z ostalimi godalnimi trii obeh skladateljev pritrjuje Ivanschizevemu avtorstvu.

III. Simfonia ex B, tj.Trio v B duru [T.B.2]

A-Wgm, XIII 8549 (olim: XIII 8549/gg). Skladba je ohranjena še v dveh prepisih, ki ju omenja tudi Pokorn: A-Wgm, IX 1069, in drugi, izdelan v Rimu leta 1765, ki se nahaja v zbirki Dvorne knjižnice knezov Fürstenberg iz Donaueschingena, ki jo danes hrani Badenska deželna knjižnica v Karlsruheju (D-DO, Don Mus.Ms. 822).

Maciej Jochymczyk

Poslovenila Metoda Kokole

Notes

34. Inventar danes hrani CZ-Bm.