8 Zahvale

1Izdelavo tega učnega gradiva so podprli CLARIN.SI, slovenski del Evropske infrastrukture za jezikovne vire in tehnologije CLARIN, raziskovalni program ARRS P6-0215 (Slovenski jezik – osnovne, kontrastivne in uporabne študije) in projekt H2020 SSHOC – Social Sciences and Humanities Open Cloud (GA 823782). Posebna zahvala gre tudi red. prof. dr. Milici Antić Gaber, doc. dr. Ireni Selišnik, prof. dr. Cornelii Ilie, Tjaši Cankar, Mladenu Zobcu in Rubenu Rosu za strokovno recenzijo in testiranje učnega gradiva ter vse njihove dragocene komentarje.