Kolofon


Voices of the Parliament : A Corpus Approach to Parliamentary Discourse Research, »Prvič, sem političarka in ne politik, drugič pa …«, Korpusni pristop k raziskovanju parlamentarnega diskurzaRecenzenta / Reviewer:
Milica Antić Gaber
Irena Selišnik

TEI Encoding / Kodiranje TEI:
Andrej PančurEditon 1.0

Word count: words 19693, characters (with spaces) 128743.

Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History

Creative Commons licenca
This work by Darja Fišer Kristina Pahor de Maiti is licensed under a Creative Commons Attribution Non-commercial Non-derivative 4.0 International license

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani
COBISS.SI-ID=67891971
ISBN 978-961-7104-06-6 (html)

ISBN 978-961-7104-06-6

https://sidih.github.io/voices/

http://hdl.handle.net/20.500.12325/121

COBISS.SI 67891971